Ανταλλακτική λάμα Ars PS-32LL-1 για χειροπρίονο PS-32LL (λάμα 32 εκατοστών)

Ανταλλακτική πριονόλαμα Ars για το TL-24

Description