Ανταλλακτική λάμα Samurai S-271-LH για χειροπρίονο SR-270-LH, JS-270-LH, S-270-LH (λάμα 27 εκατοστών)

Ανταλλακτική πριονόλαμα kanzawa για τα SR-270-LH, JS-270-LH, S-270-LH

Description