Απορυπαντικό αλκαλικό Milkline L 30 κιλών

Ένα ειδικό απολυμαντικό για κτηνοτροφικές μονάδες, υψηλής απόδοσης. Έχει ενισχυμένη ιοκτόνο, βακτηριοκτόνο και μηκητιοκτόνο δράση ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αφρός ή με ψεκασμό.
Συγκέντρωση χρήσης:
Ανάλογα με τα είδη μικροβίων διάλυμα 0,1% – 1,0 %
Χρόνος παραμονής:
Από 5 εως 60 λεπτά.
Για απολύμανση ευρέως φάσματος χρησιμοποιήστε 1% διαλύματος, με χρόνο παραμονής 30 λεπτά. Εφαρμογή με κρύο διάλυμα.

Κωδικός προϊόντος: 70.030.0940 Κατηγορία: