Γάντζος ανύψωσης Husqvarna

Νέα λαβή, με βελτιωμένο σχεδιασμό και καλύτερο πιάσιμο. Με κλίμακα μέτρησης της διαμέτρου της άκρης.

Description