Δίσκος χορτοκοπής Attila (2 δοντιών) με τρύπα 25.4 χιλιοστά

  • Χλοοκόπτης από χάλυβα με δύο κόψεις.
  • Αναστρεφόμενος.
  • Κυριότερη χρήση: Εργασίες κοπής σκληρού και ξηρού χόρτου, σκληρών ζιζανίων, βούρλων και τσουκνίδων.
  • Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με προφυλακτήρα γενικής χρήσης.
  • Διάμετρος 305mm.
  • Δόντια 2.
  • Διάμετρος εσωτερικής τρύπας 25,4mm
  • Πάχος δίσκου 3,0mm.
Κωδικός προϊόντος: 300741 Κατηγορία:

Περιγραφή