Δοχείο καυσίμου Oregon κόκκινο (5 λίτρα καυσίμου)

Δοχείο καυσίμου 5 λίτρων, Κόκκινο. Πλήρες, με εύκαμπτο στόμιο

Τα δοχεία καυσίμου της OREGON® είναι σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς ασφαλείας UN/BAM.

Description