Δυναμό ελαιοραβδιστικού 12V 85A

Δυναμό 12V 85Α με τον διακόπτη σύνδεσης και διακόπτη ηλεκτρικού κυκλώματος.

SKU: 31.01.03 Category: