Κλωστή χορτοκοπής Oregon (Roundline) 4 χιλιοστών / 140 μέτρα . Διατίθεται και με το μέτρο

Πάχος : 4 χιλιοστά

Μήκος : 140 μέτρα

Τιμή ανα μέτρο : 0,25

SKU: 106502Ε Category:

Description