Κλωστή χορτοκοπής Husqvarna (Trimmy Cord) 3.3 χιλιοστών / 75 μέτρα .

Πάχος : 3.3 χιλιοστά

Μήκος : 75 μέτρα

SKU: 531009239 Category:

Description