Κοντάρι ARS EXP-4.5 μέτρα (τηλεσκοπικό)

MHKOΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ: 1.83m
MHKOΣ ΜΕΓΙΣΤΟ: 4.56m

Description