Κοντάρι ARS EXP-5.5 μέτρα (τηλεσκοπικό)

MHKOΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ: 2.17m
MHKOΣ ΜΕΓΙΣΤΟ: 5.60m

Description