Μετασχηματιστής αναξάρτητης ρύθμισης για 1 βέργα

Χρησιμοποιείται για το συγχρονισμό διαφόρων τύπων βεργών

Κωδικός προϊόντος: 1020660 Κατηγορία: