Εξάρτημα προέκταση 80 εκατοστών για το κονταροαλυσοπρίονο Kaiser PNT250

 

Προέκταση 80 εκατοστών για το κονταροαλυσοπρίονο Kaiser PNT250