Προστατευτική μάσκα προσώπου με πλέγμα

Προστατευτικό προσώπου χαλύβδινου πλέγματος (EN 1731 S)

Description